กำไรเงิน

บทความ

สีมงคลประจำวันเกิด

25-08-2554 22:49:59น.

สีมงคลประจำวันเกิด

สีมงคลวันอาทิตย์

     สีเขียว             ส่งเสริมให้มีความ เจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีชมพู             ส่งเสริมให้มีอำนาจ  วาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีเทา,ดอกดวงหลายสี  ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีแดง             ส่งเสริมให้มีบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีขาว,สีนวล, สีเหลือง ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีเหลืองแก่, สีแสด    ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง  สีฟ้า  สีน้ำเงิน

 

สีมงคลวันจันทร์

     สีดำ, สีม่วง        ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีเขียว            ส่งเสริมอำนาจ  วาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีฟ้า, สีน้ำเงิน      ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็ดดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีขาว, สีเหลือง     ส่งเสริมบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีชมพู            ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีเทา, ดอกดวงหลายสี ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง      สีแดง

 

สีมงคลวันอังคาร

     สีเหลือแก่, สีแสด     ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีดำ, สีม่วง         ส่งเสริมให้มีอำนาจ  วาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีแดง              ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีชมพู              ส่งเสริมบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีเขียว              ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีฟ้า, สีน้ำเงินเทา      ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง        สีขาว, สีเหลือง

 

สีมงคลวันพุธกลางวัน

     สีเทา, ดอกดวงหลายสี   ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีเหลืองแก่,สีแสด       ส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีขาว,  สีเหลืองอ่อน    ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีเขียว, สีควันบุหรี่      ส่งเสริมบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีแดง               ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง        สีชมพู

 

สีมงคลวันพุธกลางคืน

     สีขาว, สีเหลืองอ่อน     ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีแดง               ส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีดำ,สีม่วง           ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีเทา ,สีควันบุหรี่       ส่งเสริมบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีฟ้า, สีน้ำเงิน        ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีเขียว              ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง        สีเหลืองแก่, สีแสด

 

สีมงคลวันพฤหัสบดี

     สีแดง               ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีฟ้า, สีน้ำเงิน         ส่งเสริมให้มีอำนาจ  วาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีเขียว               ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีเหลืองแก่, สีแสด      ส่งเสริมให้มีบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีเทา, ดอกดวงหลายสี    ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง         สีดำ,สีม่วง

 

สีมงคลวันศุกร์

     สีชมพู                ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีขาว,สีเหลืองอ่อน       ส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีเหลืองแก่,สีแสด        ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีฟ้า,สีน้ำเงิน           ส่งเสริมบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ สนับสนุน

     สีแดง                ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีดำ, สีม่วง            ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง          สีเทา, ดอกดวงหลายสี

 

สีมงคลวันเสาร์

     สีฟ้า,สีน้ำเงิน            ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงทั้งโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง

     สีเทา, ดอกดวงหลยสี      ส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา  บารมี  มีคนเคารพยำเกรง

     สีชมพู                 ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู  อุปถัมภ์  ค้ำชู

     สีดำ,สีม่วง              ส่งเสริมบุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้องซื่อสัตย์จริงใจ  สนับสนุน

     สีเหลืองแก่,สีแสด         ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

     สีขาว,สีเหลืองอ่อน        ส่งเสริมให้ขยันขันแข็ง  มุมานะ  ในการทำงาน

     สีที่ควรหลีกเลี่ยง          สีเขียว