กำไรเงิน

ข้อมูลการชำระเงิน

1.  จ่ายเงินสด

2.  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

3.  นัดพบและจัดส่งสินค้า

4.  พัสดุไปรษณีย์

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

077-0-06696-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

710-2-21083-7

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

096-2-20587-7

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

077-0-06696-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

710-2-21083-7

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

096-2-20587-7

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

077-0-06696-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

710-2-21083-7

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์

096-2-20587-7

( ออมทรัพย์ )